Sexualitetskunskap

I Sexualitetskunskap finns förslag till innehåll för undervisning i sex- och samlevnad, jämställdhet och likabehandling - från de tidiga skolåren till gymnasiet.

Innehållet bygger på teman om relationer, sex, kroppen, sexualsyn, informationsvägar och makt. Skribenterna har samlad erfarenhet av arbete med sex- och samlevnadsundervisning. I detta material ger de förslag på hur man kan organisera skolans roligaste och allvarligaste ämne: Sexualitetskunskap.

Senast ändrad: 2018-03-19 11:10