Vi-boken syftar till att inspirera till forum för samtal,diskussioner, upplysning kring sex-och samlevnad. Boken presenterar olika metoder för att lyfta de frågor som engagerar ungdomarna mest av allt: frågor kring kärleken och livet.

Med hjälp av boken kan man arbeta med gruppdynamiska övningar som stärker sammanhållning och tillit, värderingsövningar som ger träning i att ta ställning och stå för sina åsikter. Eleverna får också faktakunskaper om kroppen och diskuterar konsekvenserna med oskyddat sex, samt den heterosexuella norm som exkluderar homo-, bi-och transsexuella människor. Bland annat. Boken vänder sig till grundskolan.

Projektledare för boken heter Linda Leveau.