Brukarinflytande

Brukarinflytande handlar om påverkan av förhållanden, som berör många. Genom att fråga dem som använder stadens tjänster kan Malmö stad utvecklas.

Webvideo

Denna film ger insyn i projektet för ökat brukarinflytande, som avslutades 2013.

Brukarinflytandet utvecklas

Metoder för att öka brukarinflytande arbetades fram 2013 med hjälp av personer som har brukarerfarenhet inom socialtjänsten. Detta har bidragit till ny kunskap om socialt förändringsarbete och social hållbarhet, som socialtjänsten nu arbetar efter. Dessa metoder används nu i Malmö stad (pdf, 1.5 MB).

Brukarportalen

På Brukarportalen finns information om brukarorganisationer och vilket kompletterande stöd de erbjuder sinamålgrupper. Brukarportalen riktar sig till tjänstepersoner och brukare inom socialtjänsten. Portalen, som är under uppbyggnad, är ett resultat av "projekt för ökat brukarinflytande".

Se: www.brukarportalen.se