Sponsringsamarbete

Malmö stads fastighets- och gatukontor vill ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar.

Många kommuner, förvaltningar och offentliga institutioner har utarbetat sponsorsstrategier som beskriver hur man ska agera som sponsor.

Betydligt färre städer har tagit fram strategier och policys för hur man ska agera och arbeta som rättighetsägare och den part som tar emot medel och resurser i ett sponsringssamarbete.

Men Malmö stads fastighets- och gatukontor är en av dem.

Vi vill samarbeta med och ha en kontinuerlig dialog kring möjliga  samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Och som vill associera sig med våra värden.

Ta del av våra riktlinjer för sponsring. (pdf, 204.5 kB)


Dessa riktlinjer är basen för fastighets- och gatukontorets arbete kring sponsringssamarbeten och i frågor kring extern finansiering.


Tidigare erbjudanden:

skejtare i Stapelbäddsparken i Västra hamnen

Vi tillför viktiga värden för människor

Malmö stads fastighets- och gatukontor har under lång tid arbetat progressivt och utåtriktat inom många områden, som traditionellt inriktade fastighets- och gatukontor och förvaltningar vanligtvis inte arbetar med.

Fastighets- och gatukontoret i Malmö har till exempel i nästan 30 år drivit och ansvarat för Malmöfestivalen och en rad andra stora arrangemang i det offentliga rummet, på stadens torg och parker. Fastighets- och gatukontoret driver och utvecklar en av landets största besöksanläggningar, Malmö Folkets park, en mötesplats mitt i staden. Inom områden som mobility management, unika temalekplatser, nyskapande ljusdesign i det offentliga rummet och stadsodling ligger i nationell och internationell framkant. Fastighets- ocg gatukontoret engagerar sig dessutom i urbana sporter på asfalt, gräs, sand och på vatten - Malmö har bland annat etablerat sig som en internationell destination inom skate och wake board.

Malmö stads fastighets- och gatukontor skapar stora värden för människorna i staden.

Vi erbjuder associationer med Malmö – en i verklig mening modern stad

Ett samarbete med Malmö stads fastighets- och gatukontor är ett samarbete med en del av staden Malmö. De associationer, kopplingar och värderingar som en samarbetspartner skapar genom ett samarbete med oss är med staden Malmö.

Malmö, landets tredje största stad, har genomgått en enorm förändring de senaste 20 åren. Stora industrier har fått ge vika för små och medelstora företag inom alla möjliga branscher. En högskola etablerades 1998, och idag är den landets största högskola med 24 000 studenter. Det bor över 300 000 människor i Malmö. De har sitt ursprung i närmare 180 länder och talar mer än 150 olika språk.

Vi är en av Europas snabbast växande städer. Företag och människor flyttar till Malmö, framförallt från andra delar av landet. Själva staden växer också. Nya stadsdelar växer fram och nya bostadsområden byggs. De mest omtalade är just nu Västra hamnen med ikonbyggnaden Turning Torso, och Hyllie, en helt ny stadsdel mellan Malmö, Öresundsbron och Copenhagen Airport.

Med satsningar inom clean tech, life science, logistik, gaming & digitala plattformar är Malmö idag en kreativ stad. OECD utsåg t.ex. 2013 Malmö till nr 4 bland "The world's most inventive cities". 2015 utsågs vi till nr 6 på listan "Top ten greenest cities in the world" av Green Uptown Magazine. Vår stad vann WWF:s "Earth hour capital" 2011 och var finalist i EU-kommissionens "European Green Capital" 2012 & 2013.

Malmö ska vara en stad i framkant – ung, global, jämställd och hållbar - en i verklig mening modern stad.

Här prövar vi ständigt nytt. Här utmanar vi fördomar. Här är vi öppna för förändring och samarbete. Vi arbetar med social och ekologisk hållbarhet som bas i ett brett utvecklingsarbete.

Det är dessa associationer, som vi ser allt fler ha, när de hör stadens namn eller ska beskriva sin stad.

Det är också dessa associationer, som vi kan dela.

Senast ändrad: 2020-09-16 09:28