Geografiskt informationssystem (GIS)

Geografiskt informationssystem, GIS används bl.a. för analys och presentation av geografisk information. I GIS-tillämpningar kan  kartdata förenas med administrativ data.

Exempel på GIS-tillämpningar är:

  • Presentation av geografisk information
  • Statistik bearbetning
  • Analyser
  • Transportplanering
  • Simulering
  • Affärsgrafik
  • Temakartor

Senast ändrad: 2019-03-23 13:15