$left
$middle

Fimpar är plast

Bild på fimpar

En aktuell undersökning visar att så mycket som 63 % av skräpet består av fimpar. Vad de flesta inte vet är att fimpar är plast och kan ha en nedbrytningstid på minst 100 år. 

Fimpar ett stort skräp

Enligt en undersökning är 63 % av allt som skräp som kastas på marken fimpar. Fimpar som Malmö stad får lägga tid på att sopa och plocka upp. Där det går. Ofta fastnar fimparna mellan gatstenar och vi kommer inte åt. Fimparna som vi inte kan sopa upp spolas tyvärr ner i vårt dagvatten.
Är vi fler som slänger vår fimp i en papperskorg eller i en askkopp är det bra för djuren, naturen och vår stad.

Fimpar innehåller plast

Filtret på en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaacetat, en slags plast som även används i tandborstar. Det tar något år för en slängd fimp att sönderdelas till mikroplast. Det tar nästan 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör det.  20 millimeter fimp är ett stort och farligt skräp som kan få stora konsekvenser för djuren, miljön och Malmö stad. Skulle du överväga att slänga din tandborste på gatan?

Stort engagemang bland Malmöbor

 En del av kampanjen var att fånga upp allmänhetens engagemang kring en renare stad. På Malmö stads Facebook uppmanade vi Malmöbor att skicka in förslag på vad vi kan göra för att minska antalet fimparna på våra gator och torg. Nästan 200 Malmöbor skickade in sina förslag.

Se utvärderingsfilmen om kampanjen