$left
$middle

Renhållningskampanjer

Ren kärlek till stan

Bild från årets renhållningskampanj samt bild på ”ren kärlek till stan".

De flesta av oss slänger sitt skräp i papperskorgarna, men inte alla. Med kampanjer vill vi få fler att tänka på vad de gör med sitt skräp.

Enligt Håll Sverige Rents skräprapport från 2020 anser hela 95 procent av befolkningen att det är viktigt att minska nedskräpningen. Malmö stad arbetar ständigt med att förbättra renhållningen men det är allas ansvar att inte skräpa ner. Året om, plockar, sopar, slänger, utbildar, samarbetar och städar vi Malmö. Med de årliga renhållningskampanjerna vill Malmö stad skapa uppmärksamhet och engagemang kring hur vi får en renare stad, och berätta om det arbete som staden gör och vad vi tillsammans måste hjälpas åt med.

Ge ren kärlek till stan i årets renhållningskampanj!

Känner ni igen kampanjen? 2021 har vi, precis som förra året, återigen särskilt fokus på våra dryga 5 000 papperskorgar som finns runt om Malmö. Med roliga och positiva budskap hoppas vi få alla att reagera och reflektera över sitt skräp. Malmöborna ska inse att det aldrig är långt till närmaste papperskorg, så att de slänger sitt skräp där och inte på marken. Årets renhållningskampanj riktar sig främst till unga vuxna, som nås både genom kommunikation på stan och digitalt.

På närmare 400 av stadens papperskorgar syns budskapet ”Ren kärlek till stan”. Kärlek är just vad kommunen vill att Malmöborna ska visa sin stad, genom att kasta sitt skräp i soptunnorna. Budskapet är lånat av Köpenhamns kommuns renhållningskampanj ”REN kærlighed til KPH”. Genom att synka budskapen med vårt grannland knyts regionen ihop ännu mer och visar på att nedskräpningsproblematiken inte bara är ett lokalt, utan i högsta grad ett regionalt och globalt problem.

Enda sättet att arbeta med nedskräpningsproblematiken är att göra det tillsammans!

Fram till den 15 september kan du se kampanjen på:

  • färgglada dekaler på 400 av Malmös papperskorgar
  • renhållningspersonalens städfordon som syns runtomkring i staden
  • renhållningspersonalens västar
  • stadens affischeringstavlor
  • digitala informationstavlor på 35 av stadens busshållplatser
  • reklam på Facebook och Instagram

Utvärdering

En viktig del i vårt arbete med kampanjer är att få en förståelse för effekten av våra kampanjer. Detta så att vi kan förbättra vårt arbete så att det blir ännu bättre nästa gång. Efter varje genomförd renhållningskampanj gör vi därför en utvärdering.

Vintern 2020 genomförde vi en kvantitativ medborgarundersökning riktad till invånare i Malmö för att utvärdera renhållningskampanjen vi körde sommaren 2020. Nära en tredjedel svarade att kampanjen fått dem att tänka mer på var de slänger sitt skräp, och bland de som idag slänger sitt skräp på marken är det 36 % som menar att kampanjen fått dem att i större utsträckning än innan ta med sitt skräp till en papperskorg även om innebär en liten omväg.

sv