Renhållningskampanjer

Ren kärlek till stan

De flesta av oss slänger sitt skräp i papperskorgarna, men inte alla. Med kampanjer vill vi få fler att tänka på vad de gör med sitt skräp.

Enligt en rapport från Håll Sverige Rent, säger nio av tio att de inte kan tänka sig att lämna skräp på marken eller slänga skräp någon annanstans än i papperskorgen. Malmö stad arbetar ständigt med att förbättra renhållningen. Året om, plockar, sopar, slänger, utbildar, samarbetar och städar vi Malmö. Med de årliga renhållningskampanjerna vill Malmö stad skapa uppmärksamhet och engagemang kring hur vi får en renare stad, och berätta om det arbete som staden gör och vad vi tillsammans måste hjälpas åt med.

Ge ren kärlek till stan i årets renhållningskampanj!

2020 har vi återigen särskilt fokus på våra dryga 5 000 papperskorgar som finns runt om Malmö. Med roliga och positiva budskap hoppas vi få alla att reagera och reflektera över sitt skräp. Malmöborna ska inse att det aldrig är långt till närmaste papperskorg, så att de slänger sitt skräp där och inte på marken. Årets renhållningskampanj riktar sig främst till unga vuxna, som nås både genom kommunikation på stan och digitalt.

Kampanjen har detta året också fått ett eget namn. På närmare 600 av stadens papperskorgar kommer budskapet Ren kärlek till stan att synas. Kärlek är just vad kommunen vill att Malmöborna ska visa sin stad, genom att kasta sitt skräp i soptunnorna. Budskapet är lånat av Köpenhamns kommuns renhållningskampanj REN kærlighed til KPH. Genom synka budskapen med vårt grannland knyts regionen ihop ännu mer och visar på att nedskräpningsproblematiken inte bara är ett lokalt, utan i högsta grad ett regionalt och globalt problem.

Enda sättet att arbeta med nedskräpningsproblematiken är att göra det tillsammans.

Fram till den 15 september kan du se kampanjen på:

  • färgglada dekaler på 600 av Malmös papperskorgar
  • på renhållningspersonalens städfordon som syns runt okring
  • i annonser i tidningen
  • på renhållningspersonalens västar
  • stadsbussarnas skärma
  • stadens infartsskyltar
  • digitala informationstavlor på 35 busshållplatser
  • digitala informationstavlor vid bl.a. Centralstationen och Triangelstationen

Under vinter 2020-2021 kommer du att se delar av budskapen på exempelvis våra renhållningsfordon.

Utvärdering

En viktig del i vårt arbete med kampanjer är att få en förståelse för effekten av våra kampanjer. Detta så att vi kan förbättra vårt arbete så att det blir ännu bättre nästa gång. Efter varje genomförd renhållningskampanj gör vi därför en utvärdering.

Vintern 2019 genomförde vi en kvantitativ medborgarundersökning riktad till invånare i Malmö för att utvärdera renhållningskampanjen vi körde sommaren 2019. Nära hälften svarade att de uppmärksammat kampanjen och merparten av dem som sett kampanjen tycker att den är ganska eller mycket bra.

Det som uppskattades med kampanjen 2019 var att den bland annat var positiv och tydlig. Det anses positivt att den inte innehåller pekpinnar utan snarare en vänlig påminnelse.