$left
$middle

Så planerar vi att bygga om Erikslustvägen-Linnégatan

Om ett par år börjar 24-meters MEX-bussar trafikera stadsbusslinje 4. Innan dess behöver bland annat Erikslustvägen-Linnégatan byggas om, för att skapa god framkomlighet för alla trafikslag.

Den sträcka som avses här är Erikslustvägen och Linnégatan, från Köpenhamnsvägen i norr till Rudbecksgatan i söder (se bildspelet ovan).

Klicka dig vidare för att läsa om hur vi planerar att bygga om gatan:

Linnégatans fortsatta sträckning

Linnégatans fortsatta sträckning genom Limhamns centrum kommer inte byggas om i någon större utsträckning. Den största förändringen att hållplats Limhamn Centrum flyttas något kvarter österut, och förläggs vid R F Bergs plats. Förändringarna som planeras ska inte påverka antalet parkeringsplatser i Limhamns centrum.

VA Syd kommer renovera sina vatten- och avloppsledningar i samma entreprenad. Med anledning av detta kommer stadsmiljön att påverkas. Planen är att arbetet börjar våren 2023.

Detta projekt är en del av Malmö stads stora satsning på kollektivtrafik- och cykelåtgärder.