Varför sommargata?

Sommargator har funnits i Malmö sedan 2017. Målet med sommargatorna är att skapa en trivsam stadsmiljö att vistas i. De närmaste tre åren kommer Malmö att ha minst tre sommargator varje säsong.

Friisgatan som sommargata med picknickbord.

Under kampanjen ”European Mobility Week” hösten 2016 stängdes Friisgatan av för trafik under en veckas tid. Boende, näringsidkare och besökare fick då en första känsla av hur gatan skulle kunna vara när människor och grönska fick ta större plats.

2017 testade Malmö för första gången att låta en central gata bli sommargågata. Under några månader fick bilar och parkeringsplatser på Friisgatan lämna plats för fler sittplatser, utökade uteserveringar, blommor och utställningar.

Testet med sommargågata togs emot mycket positivt av malmöborna. En attitydundersökning visade att 9 av 10 svarande var positiva till en förlängning av testet.

Friisgatan viktigt stråk

Målet med sommargatan var initialt att stärka stråket längs Friisgatan för gående och cyklister, men också för att skapa en trivsam stadsmiljö att vistas i. Sedan Triangelns Station öppnade 2010 har Friisgatan förändrats från något av en bakgata till ett viktigt stråk för många. Mätningar visade dessutom att det är betydligt fler som går och cyklar på gatan än som kör bil.
 
Under gågatuförsöket fick bilar och parkeringsplatser lämna plats åt fler sittplatser, utökade uteserveringar, mer blommor, en jättelampa, yogafestival och utställningar i stadsmiljö.

Förlängt försök

När dokumentet Utvärdering av åtgärder på Friisgatan togs upp i Malmös tekniska nämnd i december 2017 beslutade nämnden att Friisgatan ska fortsätta vara sommargata fram till 2020. Fastighets- och gatukontoret fick då i uppdrag att utreda hur konceptet sommargata skulle kunna breddas och tillämpas på nya platser i staden; dessa platser var 2018 Ängelholmsgatan och Claesgatan.

Utökade försök

Varje år i december tar teknikska nämnden beslut om kommande års nya eller förnyade sommargågator. Oftast föreslås först ett testår som utvärderas. Om resultatet är positivt tas beslut för en treårsperiod.

December 2018 beslutades att även Ängelholmsgatan- och Claesgatan ska fortsätta vara sommargator tre år till.

Senast ändrad: 2020-09-04 16:20