Sponsringssamarbeten för evenemang i stadens offentliga miljö

Malmö stads fastighets- och gatukontor vill ha en kontinuerlig dialog kring möjliga samarbeten med företag och organisationer som delar Malmö stads värderingar.

Många kommuner, förvaltningar och offentliga institutioner har utarbetat sponsorsstrategier som beskriver hur man ska agera som sponsor.

Betydligt färre städer har tagit fram strategier och policys för hur man ska agera och arbeta som rättighetsägare och den part som tar emot medel och resurser i ett sponsringssamarbete.

Men Malmö stads fastighets- och gatukontor är en av dem.

Vi vill samarbeta med och ha en kontinuerlig dialog kring möjliga  samarbeten med företag och organisationer, som delar Malmö stads värderingar. Och som vill associera sig med våra värden.

Tidigare erbjudanden:

Vi tillför viktiga värden för människor

Malmö stads fastighets- och gatukontor skapar stora värden för människorna i staden.

Malmö stads fastighets- och gatukontor har under lång tid arbetat progressivt och utåtriktat inom många områden, som traditionellt inriktade fastighets- och gatukontor och förvaltningar vanligtvis inte arbetar med.

Fastighets- och gatukontoret i Malmö har till exempel i nästan 30 år drivit och ansvarat för Malmöfestivalen och en rad andra stora arrangemang i det offentliga rummet, på stadens torg och parker.

Förvaltningen driver och utvecklar en av landets största besöksanläggningar, Malmö Folkets park, en mötesplats mitt i staden. Inom områden som mobility management, unika temalekplatser, nyskapande ljusdesign i det offentliga rummet och stadsodling ligger i nationell och internationell framkant.

Malmö har bland annat etablerat sig som en internationell destination inom skate och wake board. Vi är en av få städer som har ansällt en samordnare som främst arbetar med skate.

Vi erbjuder associationer med Malmö – en i verklig mening modern stad

Ett samarbete med Malmö stads fastighets- och gatukontor är ett samarbete med en del av staden Malmö. De associationer, kopplingar och värderingar som en samarbetspartner skapar genom ett samarbete med oss är med staden Malmö.

Malmö ska vara en stad i framkant – ung, global, jämställd och hållbar - en i verklig mening modern stad.

Här prövar vi ständigt nytt. Här utmanar vi fördomar. Här är vi öppna för förändring och samarbete. Vi arbetar med social och ekologisk hållbarhet som bas i ett brett utvecklingsarbete.

Det är dessa associationer, som vi ser allt fler ha, när de hör stadens namn eller ska beskriva sin stad. Det är också dessa associationer, som vi kan dela.