Hästhagens idrottscenter, finalist Stadsbyggnadspriset 2019

Hästhagens sportcenter, finalist Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Hästhagens idrottscenter, finalist Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil.

Hästhagens idrottscenter

Typ av projekt: Nybyggnad av idrottscenter med två sporthallar
Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö
Landskapsarkitekt: Studio Sueca
Projektledning: Stadsfastigheter WSP/Hiahia Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Excellensen 4
Adress: Carl Gustafs väg 2

Juryns motivering

"Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil. Det snillrika greppet att stapla de två idrottshallarna ovanpå varandra möter Malmöbornas växande behov, samtidigt som kvarterets friytor och uppväxta träd har värnats. Projektet visar en generositet mot den omgivande staden genom ansträngningarna att sänka ner hallarna, sätta fönsterpartier i gatuplan och skapa platsbildningar som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. Med beständiga material och hög kvalitet i utförandet har Hästhagens sporthall goda förutsättningar att användas av många, älskas länge och åldras med skönhet och värdighet."

Senast ändrad: 2019-09-16 15:35