Ledamöter i Kommittén för Stadsbyggnadspriset

 

Simon Chrisander, kommunalråd miljö och stadsbyggnad
Sofia Hedén, ordförande stadsbyggnadsnämnden
Martin Molin, andre vice ordförande stadsbyggnadsnämnden
Andreas Schönström, ordförande tekniska nämnden
Håkan Fäldt, andre vice ordförande tekniska nämnden            
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör
Anders Gärdsmark, regionchef Sveriges Byggindustrier       
Agneta Hammer, ordförande Sveriges Arkitekter Skåne
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarföreningen Syd
Dan Nicander, regionchef Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Adjungerad ledamot
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt

Senast ändrad: 2019-09-30 11:38