Lindens förskola finalist Gröna Lansen 2019

Malmgården finalist Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Lindens förskola finalist Gröna Lansen 2019, foto: Bojana Lukac

Med barnens bästa i fokus har staden använt sin kraft som offentlig beställare för att få ett sunt hus med rena material och låga emissioner.

Lindens förskola

Typ av projekt: Nybyggnad av förskola
Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: New Line Arkitekter
Landskapsarkitekt: Sweco Architects
Färdigställt: 2018
Fastighet: Spårvägen 3
Adress: Spårvägen 3, Celsiusgatan 19

Juryns motivering

”Med barnens bästa i fokus har staden använt sin kraft som offentlig beställare för att få ett sunt hus med rena material och låga emissioner. Byggnaden har en låg energiförbrukning i klass med passivhus och smarta ljuddämpande lösningar både inne och ute. Med en gård som kan användas av allmänheten, samutnyttjas välplanerade ytor i den täta och gröna staden. Omtanke genomsyrar processen och tar sig konkreta uttryck genom väl tilltagna cykelparkeringar även för lådcyklar, så att vardagspusslet kan gå i takt med modern mobilitet.”

Senast ändrad: 2019-09-16 15:35