Malmgården, finalist Stadsbyggnadspriset 2019

Malmgården finalist Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Malmgården finalist Stadsbyggnadspriset 2019, foto: Bojana Lukac

Eric Sigfrid Perssons Malmgården har återfått sin forna glans, genom ett föredömligt samarbete mellan bostadsrättsförening, antikvarie och byggare.

Malmgården

Typ av projekt: Fasadrestaurering med fönsterbyte och återuppförande av konstnärlig utsmyckning
Byggherre: Brf Malmgården
Arkitekt: Brf egna arkitekter Frans Gillberg, Torbjörn Håkansson med stöd av antikvarie Bengt Wahlgren, Restaurera Sverige AB
Färdigställt: 2018
Fastighet: Helge 15
Adress: Drottninggatan 6 A-C, Kungsgatan 27-29

Juryns motivering

“Eric Sigfrid Perssons Malmgården har återfått sin forna glans, genom ett föredömligt samarbete mellan bostadsrättsförening, antikvarie och byggare. Med varsam hand, noggrannhet i detaljerna och hantverksskicklighet, har originalfasaderna med kopparbalkonger, träfönster och skiftande fogar återställts. Som krona på verket tecknar sig åter konstverket "Hemmets härd” över Malmös innerstad. Material och tekniker valda med hållbarhet och åldrande som ledord, borgar för att den arkitektoniska kvaliteten bibehålls och att historien fortsätter vara en viktig del av framtiden."

Senast ändrad: 2019-09-16 15:35