Stadsbyggnadspris vinnare 1983

1983

Upprustning av bostadshus i kv. Dadeln,
Föreningsgatan 48-52
Arkitekt: Börje Carlén
Byggherre:Byggnadsingenjör Harald Nilsson AB

Saluhallen i kv Rosen,
Lilla torg
Arkitekt: Märta Bergström
Byggherre:Torsten och Märta Bergström

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11