Stadsbyggnadspris vinnare 1984

1984

Ny belysningsarmatur på Malmborgsgatan.
Arkitekt: Ivo Valdhör
Uppsatt av: Malmö Gatukontor

Bostadshus med servicecentrum i kv Dammfri,
Köpenhamnsvägen 8
Arkitekt: Sten Samuelson Arkitektkontor AB
Bygherre: Malmö Kommunala Bostads AB

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11