Stadsbyggnadspris vinnare 1985

1985

Limhamns fjärrvärmecentral i kv
Cementen, Packhusgatan 4
Arkitekt: Sten Samuelson
Arkitektkontor AB
Byggherre: Malmö Energiverk

Upprustning av bostadshus i kv
Hästen, Regementsgatan 16
- Verkstadsgatan 1
Arkitekt: Syd Ark Jan Bergfelt
Arkitektkontor

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11