Stadsbyggnadspris vinnare 1987

1987

Cardohuset i kv Teatern,
Roskildevägen 1
Arkitekt: Sten Samuelson,
Arkitektkontor AB
Byggherre: AB Cardocenter

Canonhuset i kv Rosenbuketten,
Höjagatan 1
Arkitekt: Thurfjell Arkitektkontor AB
Byggherre: Canon Svenska AB

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11