Stadsbyggnadspris vinnare 1988

1988

Bostadshus i kv Gråbröder,
Västergatan 16
Arkitekt och byggherre:
Lars Asklund

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11