Stadsbyggnadspris vinnare 1991

1991

Hotell Mäster Johan i kv Liljan,
Mäster Johansgatan 13
Arkitekt: Lundquist & Rendahl
Arkitekter AB, Lund
Byggherre: Leif Thelandersson

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11