Stadsbyggnadspris vinnare 1993

1993

Kontorshus i kv Dansören,
Axel Danielssons väg 267
Arkitekt: Arkitektateljé Andersson AB och Regnér Arktitekontor AB
Byggherre: Arbman Fastighet AB

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11