Stadsbyggnadspris vinnare 1994

1994

Konsthallen med Hantverkshuset i kv Abboten,
S:t Johannesgatan
Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggherre: Stadsfastigheter Malmö och MKB

Bostäder i Husiegård,
Småfolksgatan och Pysslingagatan
Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggherre: MKB

Hipp, dramatisk teater och nöjesetablissemang
i kv von Conow, Kalendegatan 12
Arkitekt: Månsson & Dahlbäck
Byggherre: Stadsfastigheter Malmö

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11