Stadsbyggnadspris vinnare 1997

1997

Malmös nya huvudbibliotek
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue A/S
Byggherre: Stads Fastigheter Malmö

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11