Stadsbyggnadspris vinnare 1998

1998

Öresundsutställningen
Arkitekt: Greger Dahlström & Stanislaw Welin
Byggherre: SVEDAB

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11