Stadsbyggnadspris vinnare 2003

2003

Baltzar city - förnyelsen av norra delen av kv S:t Jörgen

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor, KHRAS arkitekter
Byggherre: Skanska Öresund AB

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11