Årets Stadsbyggnadspris 2005

Turning Torso

TURNING TORSO vinnare av Stadsbyggnadspriset 2005

Årets Stadsbyggnadspris 2005 gick till bostadstornet Turning Torso. Byggherre är HSB Malmö Ekonomisk Förening och arkitekt är Santiago Calatrava.

Priset delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade nominerat Galleria Storgatan i klassen för Ombyggnad & Renovering samt Universitetsbron i klassen för Stadsmiljöförändringar.

2005 Års Skyltpris gick till Hamrelius Bokhandel på Södergatan 28.

Samtliga klassvinnare erhöll Malmö stads diplom och den s k best in show - vinnaren erhöll dessutom en bronsplatta att pryda huset med.

Klass: Nyproduktion

Turning Torso

Arkitekt: Santiago Calatrava
Byggherre: HSB Malmö Ekonomisk förening

Det första steget i omvandlingen av Västra hamnen till stadsbebyggelse togs i samband med den internationella bostadsmässan Bo01. Staden och bostadsmässan ställde höga krav på gestaltning, arkitektur och design både för den privata och offentliga stadsmiljön. Ett övergripande mål för omvandlingsprocessen var att den nya stadsdelen skulle präglas av hållbarhetstänkande. Detta mål förverkligades och har erhållit ett brett nationellt och internationellt erkännande.

Med bostadstornet Turning Torso följer HSB Malmö upp bostadsmässans ambitioner. Icke minst gäller detta gestaltningen av byggnaden. Den särpräglade formen är ytterligare ett tillskott i det redan så varierade arkitekturspråket på Bo01, och färdigställandet av den ett hundranittio meter höga byggnaden är en milstolpe i Malmös arkitekturhistoria. Med Turning Torso har Malmö inte bara fått nya högklassiga bostäder utan också ett arkitekturobjekt och konstverk i världsklass, ett konstverk som skiftar i form och uttryck när det betraktas från olika håll, dag som natt.

Projektet saknar inte originalitet, vare sig i gestaltning eller i byggprocess. Varje fas i byggprocessen har rymt stora mått av kreativitet och utmaningar. Här skall speciellt framhållas beställarens orubbliga tro på slutförandet av projektet. Skulpturen Twisting Torso står som förebild. Byggnaden består av nio kuber med vardera fem våningsplan varav de två nedre är avsedda för kommersiella ändamål och de övriga för bostäder. Dessutom innehåller våningsplanen utrymmen för fest, motion samt utsikt och sällskap. Byggmaterial är stål, betong och glas. Det ljusa fasadmaterialet är väl anpassat till den omgivande bebyggelsens färgskala. Även interiört genomsyras projektet av hög materialkvalitet i form av ek, kalksten, granit m.m. De stora fönstren ger gott ljusinsläpp och maximal utsikt.

I solitären Turning Torso har Malmö och Västra hamnen fått ett nytt tillskott som med sin särpräglade design och arkitektur tar över Kockumskranens tidigare roll som landmärke för staden. Målsättningen med omvandlingen av Västra hamnen är att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel, och Turning Torso är ett led i denna utveckling och ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

 

Stadsbyggnadspris
Sedan 1982 delar Malmö stad ut stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma nyproduktion men också andra förändringar som bidrar till att förbättra stadsmiljön i Malmö.Priset har delats ut både till bostadshus och andra byggnader t ex kontorshus och fabriker.Värda att belöna kan vara enstaka hus, en hel gatumiljö, ett småhusområde, en parkanläggning, detaljer som skyltar och lyktstolpar. Nyproduktion eller ombyggnad. Genom att stadsbyggnadspriset har en så vid ram beslöt man 1990 att dela in förslagen i tre klasser:

Klass 1 - Nyproduktion
Klass 2 - Ombyggnader och renoveringar
Klass 3 - Stadsmiljöförändringar

Förslagen tas emot av kommittén fram till den 31 mars. Från varje klass nominerar juryn sedan en klassvinnare. Dessa tre går sedan till final i augusti då en av dessa får Årets Stadsbyggnadspris. Priset består av en minnestavla som sätts upp på det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom liksom klassvinnarna.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11