Årets Stadsbyggnadspris 2006

Lärarhögskolan, kv Orkanen, Malmö högskola. Fotograf: Ronny Bergström

Lärarhögskolan, kv Orkanen, Malmö högskola. Fotograf: Ronny Bergström. Klicka på bilden för förstoring.

Stadsbyggnadspriset till Lärarhögskolan på Hjälmarekajen

Årets Stadsbyggnadspris 2006 gick till Malmö högskolas senaste byggnadstillskott Lärarhögskolan på Hjälmarekajen. Byggherre är Deutsche Bank/DIL Nordic och Malmö högskola. Arkitekt är Diener & Diener Architekten, Basel, Schweiz i samarbete med Fojab Arkitekter i Lund.

Priset delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall. Med dagens pristagare har totalt 31 priser delats ut sedan starten 1982.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade nominerat Malmö stadsteater i klassen för Ombyggnad & Renovering samt skateboardanläggningen i Stapelbäddsparken på Västra Hamnen i klassen för Stadsmiljöförändringar.

Årets Skyltpris 2006 gick till Pronto, Coffeehouse, Lilla torg.

Nytt för i år var Småhuspriset som gick till Arkitekt Zoltan Kiss för hans insatser för småhuset på Backåkersvägen 14.

Samtliga klassvinnare erhöll Malmö stads diplom och den s k "best in show - vinnaren" erhöll dessutom en bronsplatta att pryda huset med.

Dagen öppnades med ett inledningsanförande av kommunalrådet Anders Rubin.

Huvudanförandet hölls av Malmökrönikören och författaren Mikael Bergstrand som givit sitt anförande rubriken Extrem förvandling av Malmö ställer extrema krav.

Dagen avslutades med sedvanlig visning av de belönade projekten.

Klass Nyproduktion

Lärarhögskolan, kv Orkanen, Malmö högskola

Byggherre: Deutsche Bank, DIL Nordic och Malmö högskola
Arkitekt: Diener & Diener Architekten, Schweiz i samarbete med Fojab Arkitekter AB

Malmö, i likhet med många andra städer av Malmös storlek, har under de senaste 10-15 åren varit föremål för ett genomgripande förändringsarbete - från en utpräglad industristad till en stad med kunskapens och kulturens förtecken. En av platserna för denna omvandlingsprocess är Västra Hamnen med Universitetsholmen. Det för närvarande största stadsförnyelseprojektet i Sverige som också beskrivs som nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Västra Hamnen blev via Bo01 starten för utvecklingen av en ny stadsdel och Universitetsholmen  blev platsen för en cityintegrerad högskola. En högskola med en ambition att över tiden samla kompetensområdena på Universitetsholmen, med undantag för profiler knutna till UMAS.

Lärarhögskolan med bibliotek och IT-avdelning är det senaste tillskottet av nya  utbildningslokaler men också ett exempel på ambitionen att samla kompetensområden till Universitetsholmen. Gestaltningen av Lärarhögskolan är resultatet av en internationell arkitekttävling 1997. Genom tillkomsten av Lärarhögskolan har Universitetsholmen och stadens entré från havet fått ett nytt landmärke men framförallt har byggnaden blivit en symbol för Malmö högskola och för stadens omvandling. En minimalistisk  symbol med enkla och rena former. Med en volym och formspråk som bär tydliga släktskap med den näraliggande varvsbebyggelsen. Gestaltningen bygger på en modell med sex huskroppar som sammanlänkats med varandra, där de mittersta skapat en rymlig och funktionell entréhall. Med undantag från de mittersta huskropparna, har arkitekterna på ett lovvärt sätt skapat en transparens och öppnat upp mellan de övriga fyra huskropparna och därmed skapat fyra innergårdar. Ett grepp som balanserar det något kompakta intryck som byggnaden kan ge.

Arkitekten har mycket förtjäntfullt lyckas skapa en spektakulär och intresseskapande fasad genom en svag veckning. En levande fasad som skiftar uttryck alltefter dygnets timmar och egna rörelser utmed den 150 m långa fasaden. Fasadmaterial är färgad plåt och räfflat glas. Annonseringen av tidstypiska uttryck och meningar utmed båda fasadytorna är ett kreativt grepp som skapar en omedelbar och intresseväckande kommunikation/dialog med den förbipasserande betraktaren.

Materialvalet invändigt är betong, trä, linoleum och gips. Färgvalet går i gråa, svarta och vita nyanser. Ett val som ger ett sparsmakat intryck och ger en alltför offentlig prägel för studenter, lärare och allmänhet. Särskilt lovvärd är uppglasningen av biblioteksplanet som ger ljusa lokaler och samtidigt bjuder besökaren en fantastisk utsikt mot staden.  Lovvärt är också arkaden och den piazzaliknande platsen mot Nordenskjöldsgatan.                            

Genom tillkomsten av Lärarhögskolan och biblioteket har man återskapat en efterlängtad stadsmässighet utmed Hjälmarkajen och Nordenskjöldsgatan, som tillika är en av de viktiga entréerna till Västra Hamnen. Med Lärarhögskolans nya lokaler har byggnaden också blivit en symbol för omvandlingsarbetet i staden. Denna och andra nyproduktioner har på ett positivt sätt bidragit till en stadsförnyelse med hög arkitektonisk kvalitet och är ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Senast ändrad: 2011-02-07 16:11