Stadsbyggnadspriset 2007

Kliniskt forskningscentrum

Årets Stadsbyggnadsprisvinnare Kliniskt foskningscentrum på Universitetssjukhuset, UMAS. Fotograf: Ronny Bergström

Stadsbyggnadspriset till Kliniskt forskningscentrum

Årets Stadsbyggnadspris 2007 gick till CRC, Kliniskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset, UMAS. Byggherre är RegionFastigheter och arkitekter är Nyréns Arkitektkontor  AB i Stockholm.

Priset delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall. Med dagens pristagare har totalt 34 priser delats ut sedan starten 1982.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade nominerat Kliniskt forskningscentrum i klassen för Nyproduktion.

I klassen för Ombyggnad & Renovering var Åhléns Varuhus nominerad. Byggherre och arkitekter är NCC Property Development AB samt Frenning & Sjögren Arkitekter AB, Göteborg.

I klassen för Stadsmiljöförändringar var Temalekplatser nominerade. Utvecklare är Malmö Gatukontor och stadsmiljöavdelningen.

Årets Skyltpris gick till Lilla Kafferosteriet, där företaget själv står för utvecklingen av skyltkonceptet.

För andra året delades Årets Småhus ut. Vinnare 2007 blev småhuset på Skånegatan 23, ritat av arkitekterna Mats Blomqvist och Margareta Lindeblad. Beställare är Jörgen och Karen Panduro.

Samtliga klassvinnare erhöll Malmö stads diplom och den s k best in show - vinnaren erhöll dessutom en bronsplatta att pryda huset med.

Dagen öppnades med ett inledningsanförande av kommunalrådet Anders Rubin.

Huvudanförandet med titeln Ett nytt Malmö 250 och stegen mot en ny process för samhällsbyggnad presenterades av direktören för Färgfabriken i Stockholm Jan Åman.

Dagen avslutades med sedvanlig visning av de belönade projekten.

Klass Nyproduktion

CRC, Kliniskt forskningscentrum

Byggherre: RegionFastigheter
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor, Stockholm

Sjukhusområden har ofta centrala lägen och ligger som solitärer i stadsväven. Malmö universitetssjukhus, UMAS, är en "stad i staden" och uppvisar en provkarta på planeringsideal och byggnader från olika tidsperioder och därmed också olika arkitekturstilar.

Här finns representanter från sekelskiftet fram till idag. I takt med den medicinska utvecklingen förändras också behoven för olika lokaler. Förnyelsen av området har under de senaste åren skett med nya lokaler för bl a Wallenberglaboratoriet, Hälsa och samhälle, Kvinnoklinken mfl.  

Sjukhusområdets betydelse läggs även fast i den fördjupade översiktsplanen för UMAS m.m samt bildandet av det Medicinska Malmö, där innovationscentret Medeon intar en viktig roll.

Det senaste tillskottet är det kliniska forskningscentret, CRC, som både omfattar ombyggda och nyproducerade delar. CRC är ett lovvärt exempel på hur man tillvaratagit äldre byggnader och låtit dessa bli en del av den nya helheten och på så sätt skapat en bevarandelänk till den tidigare sjukhushistorien/arkitekturen.

Markutnyttjandet har skett på ett konstruktivt och innovativt sätt. Hela konceptet har stora kvaliteter genom att man på ett utomordentligt sätt lyckats sammanbinda de två ursprungliga husen från 1930-talet med de tre nyproducerade flyglarna ut mot parken. På detta sätt har projektet fått en stadsmässig karaktär. Entrén är spatiös, ljus och välkomnande och skapar en tydlighet i kommunikationen för besökaren. Ledorden för projektet har bl a varit mötesplatsskapande. Denna ambition har man lyckats mycket bra med.

Entrén och mellanrummen mot parken har givits en transparens så att samspelet mellan parken, de gröna kilarna och byggnaden kunnat utnyttjas på ett maximalt sätt. Souterränglösningen gör också att det komplexa mötet med parken löses upp på ett förtjänstfullt sätt.

På samma sätt upplevs mötet mellan de nyproducerade delarna och de befintliga byggnaderna inte så dramatiskt utan ger en lugn men spännande upplevelse.
Material och färgvalen är ljusa och har anpassats till områdets färgskala. Materialet i den nya delen är glas, aluminium och puts. Materialet för entré och fönster är trä. Planeringen och utsmyckningen av de gemensamma externa rummen, framförallt mot parken, har också speciella kvaliteter.

Förnyelsen på UMAS håller en hög arkitektonisk nivå. Kliniskt forskningscenter utgör inget undantag utan har på ett förtjänstfullt sätt bidraget till att hålla en hög nivå på gestaltningen i området och är ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Stadsbyggnadspris
Sedan 1982 delar Malmö stad ut stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma nyproduktion men också andra förändringar som bidrar till att förbättra stadsmiljön i Malmö. Priset har delats ut både till bostadshus och andra byggnader t ex kontorshus och fabriker.

Värda att belöna kan vara enstaka hus, en hel gatumiljö, ett småhusområde, en parkanläggning, detaljer som skyltar och lyktstolpar. Nyproduktion eller ombyggnad. Genom att stadsbyggnadspriset har en så vid ram beslöt man 1990 att dela in förslagen i tre klasser:

Klass 1 - Nyproduktion
Klass 2 - Ombyggnader och renoveringar
Klass 3 - Stadsmiljöförändringar

Förslagen tas emot fram till den 31 mars 2007. Alla är välkomna att lämna förslag. Under maj-juni kommer sedan kommittén att nominera klassvinnare. En av dessa klassvinnare utses till årets stadsbyggnadsprisvinnare. Prisutdelningen sker i samband med Stadsbyggandets dag i augusti månad.

Priset består av en minnestavla som sätts upp på det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom liksom övriga klassvinnare. De tre klassvinnarnas förslagställare (en i varje klass) inbjudes att deltaga vid Stadsbyggandets Dag.

Skyltpris
1995 utdelades för första gången Malmö stads skyltpris. Året före korades Pripps ölflaska vid Triangeln till Malmös bästa skylt. Tanken med Årets Skyltpris är att uppmärksamma näringsidkare, designer och skylttillverkare för seriösa insatser i det offentliga rummet. Såväl näringsidkare som skylttillverkare belönas med diplom.

Småhuspris
2006 delades för första gången Malmö stads småhuspris ut. Avsikten är att lyfta fram och belöna gott småhusbyggande i Malmö. Gäller ombyggnad såväl som nyproduktion.

Senast ändrad: 2013-03-04 15:35