Stadsbyggnadspriset 2008


Kontorshus på Hjälmarekajen vinnare av Årets Stadsbyggnadspris

Årets Stadsbyggnadspris 2008 gick till kontorshuset i kv Scylla, Hjälmarekajen. Byggherre är Skanska Öresund AB  och arkitekter är White Arkitekter AB.

Priset delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall. Med dagens pristagare har totalt 35 priser delats ut sedan starten 1982.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade nominerat Kontorshus i kv Scylla, Hjälmarekajen i klassen för Nyproduktion.

I klassen för Ombyggnad & Renovering var Järnvägsverkstäderna i Johanneslust, Johanneslustvägen nominerad. Byggherre och arkitekter är Lifra Fastigheter i Malmö AB och Syd Ark Arkitekter AB i Malmö. I år var inget objekt nominerat i klassen för Stadsmiljöförändringar.

Årets Skyltpris gick till Svea Bar & Bistro, Mäster Johansgatan 11. För design svarade Sven Bertil Liljegren och skylttillverkare är Alligator.

För tredje året delades Årets Småhus ut. Vinnare 2008 blev småhuset Hytten 6 Salongsgatan 25 B på Bo01. Byggherre är Tina Francke och David Bendz och arkitekter är Francke Arkitektkontor.

Samtliga klassvinnare erhöll Malmö stads diplom och den s k best in show - vinnaren erhöll dessutom en bronsplatta att pryda huset med.

Dagen öppnades med ett inledningsanförande av kommunalrådet Anders Rubin.

Huvudanförandet med titeln "Hur förenar vi stadsbyggandet och hållbarhet?" hölls av arkitekten Erland Ullstad. Dagen avslutades med sedvanlig visning av de belönade projekten.

Klass Nyproduktion

Kontorshus i kv Scylla, Hjälmarekajen

Arkitekt: White Arkitekter AB
Byggherre: Skanska Öresund AB

Västra Hamnen och Universitetsholmen är ett av Malmös stora utbyggnadsområden. Här pågår ett av stadens största förnyelsearbeten. Genom nyligen avslutade och pågående projekt kommer Nordenskiöldsgatan att återfå den viktiga stadsmässighet som det innebär att vara en av entréerna till Västra Hamnen. Med färdigställandet av kommande projekt i kv Tyfonen på Hjälmarekajens nordspets, kommer bebyggelsen utmed Hjälmarekajen att slutas. Kontorshuset i kv Scylla 2 är en viktig pusselbit i detta stadsbyggande. Likaså är byggprojektet en viktig del med sitt funktionsblandade innehåll av utbildningslokaler, kontor, forskningslokaler, kaffeer, restauranger viktiga inslag i skapandet av en attraktiv arbets- och mötesplatsmiljö.

Tillkomsten av kontorshuset har utvecklats genom att vissa delar av ett befintligt kontor revs och andra delar sparades och blev stomme för ett nytt hus. Byggnaden är också en del i ett större förnyelsearbete genom utvecklingen av grannprojektet Citykajen där stor vikt har lagts vid samspelet mellan huskropparna och relationen till Inre Hamnens vattenrum. Arkitekten har på ett förtjänstfullt sätt givit byggnaden två ansikten — ett mot vattenrummet och ett mot Nordenskiöldsgatan. Byggnaden består av två huskroppar sammanlänkade i bottenplan med ett generöst utformat entré- och kommunikationsrum, som hade tjänat på att få hysa flera publika funktioner och därmed ökad utnyttjandegrad, allt i syfte att skapa en större öppenhet och mera stadsliv mot Nordenskiöldsgatan och därmed också minskad anonymitet.

Fasadmaterial är glas, puts och plattor med inslag av träpanel. Utformningen interiört har medvetet givits stor flexibilitet, allt i syfte att skapa rationella och kreativa arbetsplatser. Såväl fasaden mot vattnet och Lärarutbildningen har givits små accenter i trä genom påhängda burspråk, som tjänar som thinktanks eller mötesrum, vilket på ett förtjänstfullt sätt bryter den annars uniforma fasadlinjen och skapar liv och spänning i stadsbilden.

Kontorshuset på Hjälmarekajen har bidragit till att skapa en stadsmässighet, men också en ny stadsbild genom den transparanta gestaltningen mot Inre Hamnen, som också ger Hjälmarekajen ett nytt ansikte såväl dagtid som kvällstid, och är ett värdigt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Senast ändrad: 2017-01-23 16:04