Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2009

2009 års Stadsbyggnadsprisvinnare Dockterassen på Västra Hamnen.

Dockterassen i Västra Hamnen vinnare av Årets Stadsbyggnadspris

Årets Stadsbyggnadspris 2009 gick till bostadshuset Dockterassen på Västra hamnen. Byggherre är JM AB och arkitekter är JWH Arkitekter och Tema arkitekter.

Priset delades ut på Stadsbyggandets dag som i år avhölls på Malmö Konsthall. Med dagens pristagare har totalt 36 priser delats ut sedan starten 1982.

Kommittén för Årets Stadsbyggnadspris hade nominerat bostadshuset Dockterassen på Västra hamnen i klassen Bostäder.

I klassen för Verksamheter var Katrinetorps herrgård nominerad. Byggherre är Malmö Fastighetskontor och arkitekter är Bygg-A Ernfors & Jacobsson Arkitekter, Malmö Fastighetskontor samt Malmö Museér.

Årets Skyltpris gick till skyltkoncept för Galleria Entré Malmö. Beställare är TK Development och skylttillverkare är Accus Ljusreklam.

För fjärde året delades Årets Småhuspris ut. Vinnare blev huset på Vikingsbergsvägen 22 B med Hans och Gunilla Ehrlinder som beställare och SAMARK Arkitekter & Design AB som arkitekter.

Nytt för i år var utdelandet av Årets Gröna Lans 2009. Ett pris som belönar hållbara initiativ. Vinnare av Gröna Lansen blev kontorshuset Kaggen med NCC Property Development AB som byggherre och Metro Arkitekter som ansvariga arkitekter.

Samtliga nominerade objekt erhöll Malmö stads diplom och stadsbyggnadspristagaren tillsammans med Årets Småhuspris och Gröna Lans erhöll dessutom en bronsplatta att pryda huset med.

Dagen öppnades med ett inledningsanförande av kommunalrådet Anders Rubin. Huvudanförandet med titeln Stadsbyggnad för världskartan eller för människan? hölls av arkitekten och redaktören Olof Hultin. Dagen avslutades med sedvanlig visning av de belönade projekten.
 

Klass Bostäder

Bostadshus Dockterassen

Arkitekt: Tema arkitekter och JWH Arkitekter
Byggherre: JM AB

Västra hamnen främst genom Bo01 men även den fortsatta utvecklingen genom Flagghusen har nått internationell ryktbarhet för sitt tidiga hållbarhetsinitiativ. Utmärkande för Bo01 och Flagghusen är också mångfalden av aktörer i gestaltnings- och produktionsprocessen där kvalitetsprogrammet spelade en stor roll för att nå en genomgående hög kvalitetsnivå i arkitekturen.

Denna målmedvetna satsning har på ett positivt sätt påverkat utvecklingen av övriga delar av Västra hamnen. Normerande för Västra hamnens utveckling är hållbarhetsansatserna, den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten.  Den blandade staden är ett exempel på social hållbarhet och en värdegrund som är viktig för att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel.

Utvecklingen inom Dockanområdet har påverkats av denna höga ambitionsnivå. Den blandade staden har också varit utmärkande för områdets utveckling. Här samsas bostäder, kontor och verksamheter sida vid sida. Bostadshuset brf Dockterrassen är ett utmärkt exempel på hur arkitekten löst gestaltningen på den så viktiga hörntomten mot det offentliga rummet — Dockplatsen.

Arkitekten har på ett utmärkt sätt läst platsen och givit byggnaden ett eget uttryck efter platsens villkor. Projektet uppfyller också kraven på verksamheter i bottenvåningen vilket skänker liv åt den omgivande stadsmiljön. Byggnaden har sju våningsplan med ett inskjutet åttonde våningsplan med en byggnadsform som är u-formad och öppnar sig inåt land.

Platsen vid vattenkanten har också präglat gestaltningen genom bl a fönstrens maritima utformning men också generösa terrasser och altaner som ger de boende goda utblickar mot de omgivande vattenrummen. Behandlingen av fasaden med skärmtegel visar också på möjligheter  att använda teglet på ett nytt sätt. Det brunröda teglet bryts sedan mycket effektfullt av de vitputsade vertikala banden över entréerna och trapphusen. Bostadsprojektet tappar dock något i helhetsbedömningen genom de obearbetade och enkla entréerna.

 
Sammantaget har arkitekten på ett förtjänstfullt sätt löst gestaltningen på denna viktiga vattennära plats och är ett gott exempel på vardagsarkitektur, betydelsen för den blandade staden och tillika ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Senast ändrad: 2020-03-30 10:46