Årets Gröna Lans 2013

Bostadshuset Klippern 2, Lilla Varvsgatan

Arkitekt: Hauschild + Siegel Architecture
Byggherre: E.ON Sverige AB

Den europeiska bostadsmässan Bo01 blev startpunkten för den hållbara stadsutvecklingen i Malmö. Den skapade också nya samarbetsformer där det offentliga- samarbetade med det privata på ett mycket framåtsyftande och framgångsrikt sätt. Utbyggnaden av Västra Hamnen har också blivit en stimulerande- försöksarena som inspirerat aktörer att ta egna initiativ i hållbarhetens tecken. En tidig, kreativ och innovativ aktör i samarbetsprojektet Västra Hamnen var, och är, energibolaget E.on.

Med byggprojektet Hållbarheten har företaget på ett förtjänstfullt och spännande sätt tagit ytterligare ett steg i hållbarhetsutvecklingen på Västra Hamnen genom att utvidga sin roll till att både omfatta byggherrefunktion men också energiutvecklare och energileverantör. Projekt Hållbarheten kan liknas vid ett forskningsprojekt med ena benet på tekniksidan och det andra på beteendesidan. Genom ett nära samarbete med arkitekten har man skapat attraktiva boendeformer baserade på egen energiproduktion och med en minimal energiåtgång tillsammans med avancerad energistyrning.

Bostadshuset Hållbarheten består av åtta lägenheter i fyra våningsplan där fyra lägenheter värms upp med fjärrvärme, två med biogas och ytterligare två med eldrivna värmepumpar. Varje lägenhet har egen trädgård, självbevattnande orangeri, tillgång till bastu och motionspool. Varje bostad har cirka sextio mätpunkter och de boendes analysverktyg är en surfplatta alternativ smartphone för att styra olika energipunkter.

Genom att välja olika boende-målgrupper kommer analysen av experimentboendet, som skall pågå, i en första fas i tre år, att ge  värdefull  information  om energianvändning  och där dessa erfarenheter kan användas i nya projekt.

Tillblivelsen och genomförandet av bostadsprojekt Hållbarheten är ytterligare en milstolpe för Västra Hamnen och Malmö i dess ambition att ligga i frontlinjen för hållbar stadsutveckling och projektet är ett värdefullt tillskott till stadsmiljön i Malmö.

Senast ändrad: 2013-08-23 11:43