Mobilia vinner Årets Stadsbyggnadspris 2014

Mobilia vinner Årets Stadsbyggnadspris 2014. Foto: Bojana Lukac

Mobilia vinner Årets Stadsbyggnadspris 2014. Foto: Bojana Lukac

Årets Stadsbyggnadspris går till Mobilia och den omvandling som fastigheten genomgått. Atrium Ljungberg AB är fastighetsägare och byggherre till projektet. Medverkande arkitektfirmor är Jais Arkitekter AB, Fojab Arkitekter AB och Sydväst arkitektur och landskap.

-    Det är helhetssynen i omvandlingen av Mobilia som Kommittén för Stadsbyggnadspriset belönar. Man har med omsorg bevarat den äldre bebyggelsen och till denna adderat ny bebyggelse med lyhördhet för platsen. Området har fått nya funktioner och nytt innehåll, utan att områdets industrihistoriska betydelse gått förlorad, säger Carina Svensson, ordförande i Malmö stadsbyggnadsnämnd och i Kommittén för Stadsbyggnadspriset.

-    Mobilias omvandling är ett bra exempel på förtätning och blandad stad och visar hur kvarteren runtomkring skulle kunna utvecklas. Nya verksamheter och bostäder har tillkommit, nya stråk och mötesplatser har skapats samtidigt som marken har använts resurseffektivt inom staden, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.  

Priset delas ut under Stadsbyggandets dag som i år arrangeras på Sankt Gertrud. Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset till nyproduktion, ombyggnad eller renovering av ett bostadshus eller en verksamhet som bidragit till att förbättra Malmös stadsmiljö. Dessutom uppmärksammas insatser för klimat- och hållbarhetsarbetet i Malmö genom Gröna Lansen-priset, nyproduktion eller ombyggnad av småhus genom Småhuspriset och skyltdesign genom Skyltpriset.

Nominerad till Stadsbyggnadspriset och vinnare i klassen bostäder är fastigheten Slussen 1 vid Slussplan med JM AB som byggherre i samarbete med White Arkitekter.

Övriga pristagare
Årets Gröna Lans går till fastigheten Finn 1 i Hyllie med Roth Fastigheter som byggherre i samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB.

Årets Småhuspris går till fastigheten Signe 5 och ägarna Rikke Nygaard Nielsen och Joakim Glans som drivit projektet. Huset är ritat av Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitekter.

Årets Skyltpris går till Stapelbäddsparken och Malmö stads gatukontor, där lanskapsarkitekten Tobias Starck designat skylten.

Glada vinnare från Atrium Ljungberg AB, Jais Arkitekter AB och Fojab Arkitekter AB. Foto: Bojana Lukac

Glada vinnare från Atrium Ljungberg AB, Jais Arkitekter AB och Fojab Arkitekter AB. Foto: Bojana Lukac

Så här utses vinnarna
Från början av året fram till den 31 mars kan allmänheten lämna in med förslag på vilka som ska nomineras till Årets Stadsbyggnadspris och övriga priser. Under våren utser Kommittén för Stadsbyggnadspriset en vinnare i varje klass. Till Stadsbyggnadspriset nomineras vinnarna i klass verksamheter och klass bostäder, men endast en av dessa vinner Årets Stadsbyggnadspris. Pristagarna tillkännages under Stadsbyggandets dag i augusti, då prisutdelningen sker. Priset består av en minnestavla som sätts upp på det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom liksom övriga klassvinnare.

Utlåtande

Ladda ned högupplösta bilder

Senast ändrad: 2015-02-10 15:52