Årets Gröna Lans 2014

Bostadshus Finn 1, Hyllie Allé 12

Byggherre: Roth Fastigheter
Arkitekt: Carsten Andersson Arkitekter AB

Vinnare av Gröna Lansen 2014 är flerfamiljshuset Finn 1 i Hyllie. Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde med ambitionen att bli den klimatsmartaste stadsdelen i Öresundsregionen. Med denna utgångspunkt har Roth Fastigheter i sann pionjärsanda uppfört det första flerfamiljshuset i området och med ett stort engagemang tagit sig an uppgiften att bygga klimatsmart fullt ut. Finn 1 är ett pilotprojekt för Malmö stads och E.ONs gemensamma satsning på Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie och det enda bostadshuset i Sverige som byggs med stöd från EU-finansierade BuildSmart, som främjar goda exempel på energismarta hus i hela Europa.

Finn 1 är ett lågenergihus där lägenheterna är utrustade med smarta hemsystem som reglerar och styr effektuttag och energianvändning. Här har hyresgästerna möjlighet att påverka sina kostnader för värme, el och vatten och kan via en skärm följa och se sin energiförbrukning. Solfångare används för varmvattenuppvärmning och ventilationssystemet i huset utnyttjar den gamla varmluften till att värma upp den nya luften som förs in i huset. Det finns anläggning för dagvattenhantering, gröna tak, gröna fasader och hyresgästerna har tillgång till bilpool intill fastigheten. Finn 1 är även en förebild för hur stadens gestaltningsmatris för området kan användas med dekorerade fasader och omsorg för detaljer som ledord. Byggherre och arkitekt värnar om äldre byggmästartraditioner med gediget byggda och vackra hus.

Roth Fastigheter har visat ett stort mod att som relativt liten byggherre våga satsa på ett helt nytt område och en stark vilja att uppfylla de hållbarhetskrav och ambitioner som Malmö stad har för Hyllie. Detta vill juryn belöna med Gröna Lansen 2014.

Vinnare av Gröna Lansen 2014 är flerfamiljshuset Finn 1 i Hyllie med Roth Fastigheter som byggherre i samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB.

Foton: Bojana Lukac

Senast ändrad: 2014-10-14 14:45