Årets Skylt 2014

Stapelbäddsparken

Beställare: Malmö stad gatukontoret
Design: Tobias Starck, Malmö stad gatukontoret

Vinnare i skyltklassen 2014 är Stapelbäddsparken. Det är ibland det till synes enkla och självklara som gör sig bäst. Så är det här. Skylten i Cortenstål med sina utstansade bokstäver skapar i ett slag en stark association mellan områdets tidigare användning inom skeppsbyggandet och nuvarande minst lika intensiva och livaktiga verksamhet.
Juryn utser Stapelbäddsparken till vinnare i skyltklassen just för att den känns så självklar i sitt sammanhang.

Årets Skyltpris går till Stapelbäddsparken och Malmö stads gatukontor, där lanskapsarkitekten Tobias Starck designat skylten.

Foton: Bojana Lukac

Senast ändrad: 2014-10-14 14:46