Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2014

Mobilia


Byggherre: Atrium Ljungberg AB
Arkitekt: Jais Arkitekter AB, Fojab Arkitekter AB och Sydväst arkitektur och landskap

Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2014 är Mobilia. Mobilia är ett fint exempel på vad man skulle kunna kalla tredimensionell vävteknik i stadsbyggnadssammanhang. På en nivå vävs gammalt och nytt samman. Nya verksamheter och bostäder tillkommer, genom att ny bebyggelse adderats runt omkring och på äldre befintlig bebyggelse. På en annan nivå skapas nya stråk och stadsrum, som bidrar till att länka ihop omgivande kvarter där en motsvarande utveckling skulle kunna ske i framtiden. På så vis fortsätter det område som en gång var ett industriområde för över hundra år sedan att vara en bruksfunktion i staden men med andra förtecken.

Omvandlingen från tillverkningsindustri inom textilbranschen till handelshus och boplats beskriver också den stadsutveckling som så många andra växande europeiska städer genomgått under tidsperioden. Att på detta sätt fortsätta bruka äldre tillsammans med ny bebyggelse och med nya användningssätt är också en handling i hållbarhetens tecken. Genom bevarande och återbruk av gamla byggnader i kombination med förtätning där nya byggnader tillkommer, hushåller man med marken inom stadens gränser. Nya möjligheter till att bo, arbeta och träffas på växer upp ur det gamla.

Särskild omsorg har också ägnats åt att bevara och påminna om områdets industrihistoriska betydelse, liksom att bygga med ny teknik i gammal miljö med ett gott resultat. Det är just denna helhetssyn juryn vill premiera, när vi härmed utser Mobilia till vinnare i verksamhetsklassen 2014.

Årets Stadsbyggnadspris går till Mobilia och den omvandling som fastigheten genomgått. Glada vinnare från Atrium Ljungberg AB, Jais Arkitekter AB och Fojab Arkitekter AB. 

Foton: Bojana Lukac

Senast ändrad: 2015-02-10 15:52