Klass Bostäder 2014

Slussplan

Byggherre: JM AB
Arkitektfirma: White Arkitekter

Vinnare i klassen bostäder 2014 är Slussplan. Slussplan är ett exempel på en klassisk solitär i stadslandskapet. Utmaningen är då att både stå fram av egen kraft och samtidigt bli till ett sammanbindande element i staden. Dessa utmaningar klarar projektet av på ett övertygande sätt. Framför allt är Slussplan ett fint exempel på hur i sammanhanget små, till synes svårutnyttjade ytor i den centrala staden, kan återanvändas till gagn för många. Det är en extra kvalitet att byggnaden innehåller en mix av hyres- och bostadsrätter.

Slussplan är gestaltat med omsorg och känsla för både funktion, material och platsens förutsättningar. Den relativt stora volymen är uppbruten i
olika delar, som både bidrar till en nedbrytning av skalan och ger en
intressant variation för ögat.

Den stabila, men ändå genom sina rundade hörn sensuella tegelfasaden, som löper längs det stora trafikstråket och mot järnvägen, både skyddar och låter en mjukare sida med träfasad och balkonger växa fram mot stadens inre delar samt mot kanalrummet. Juryn utser Slussplan till vinnare i bostadsklassen just för att det är ett så lyckat exempel på förtätning inom stadens centrala delar.

Vinnare i klassen bostäder och nominerad till Stadsbyggnadspriset blev fastigheten Slussen 1 vid Slussplan med JM AB som byggherre i samarbete med White Arkitekter.

Foton: Bojana Lukac

Senast ändrad: 2014-10-14 14:45