Dungen i Hyllie belönas med Stadsbyggnadspriset 2019

Dungen i Hyllie, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2019, foto Bojana Lukac

Dungen i Hyllie, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2019, foto Bojana Lukac

Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset är kontorshuset Dungen i Hyllie. Fojab arkitekter har ritat byggnaden på uppdrag av Wihlborgs Fastigheter. Vita Örns Gjuteriet 23 i Limhamn belönas med Gröna Lansen för ett klimatsmart byggande. Även här är Fojab arkitekterna.

– Med sin djupverkande tredimensionella fasad, har projektet Dungen ett eget personligt uttryck samtidigt som byggnaden inordnar sig i den planerade kvartersstrukturen. Det stora atriet med sin organiskt utformade trappa kontrasterar på ett spännande sätt mot den strängt geometriska utsidan. Den ljusa fasaden med sina lätta material, vilar fint på den tyngre sockelvåningen i mörkt tegel med öppningar för entréer och butikslokaler, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Gröna Lansen 2019 går till Gjuteriet 23 i Limhamn, foto Bojana Lukac

Gröna Lansen 2019 går till Gjuteriet 23 i Limhamn, foto Bojana Lukac

Gjuteriet 23 belönas för klimatsmart byggande

Med Gjuteriet 23 har Vita Örn ännu en gång investerat i teknik och smarta lösningar, som ger hållbara valmöjligheter för de boende och en långsiktig förvaltning.

Dungen, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2019

Typ av projekt: Nybyggnad av kontorshus, verksamhetslokaler
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gimle 1
Adress: Hyllie Allé 36-40

Rickard Berlin, Wihlborgs Fastigheter och Anders Eriksson Modin, Fojab arkitekter tar emot Stadsbyggnadspriset 2019 för Dungen. Foto: Bojana Lukac

Rickard Berlin, Wihlborgs Fastigheter och Anders Eriksson Modin, Fojab arkitekter tar emot Stadsbyggnadspriset 2019 för Dungen. Foto: Bojana Lukac

Juryns motivering

"Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld."

Gjuteriet 23, vinnare av Gröna Lansen 2019

Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
Byggherre: Vita Örn
Arkitekt: Fojab
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gjuteriet 23
Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

Mattias Essner, Fojab arkitekter och Joakim Feldt, Vita Örn tar emot Gröna Lansen 2019 för Gjuteriet 23. Foto: Bojana Lukac

Mattias Essner, Fojab arkitekter och Joakim Feldt, Vita Örn tar emot Gröna Lansen 2019 för Gjuteriet 23. Foto: Bojana Lukac

Juryns motivering

”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Senast ändrad: 2020-02-03 14:24