Ledbussen 1, finalist Stadsbyggnadspriset 2020

Ledbussen 1, finalist Stadsbyggnadspriset 2020, foto: Bojana Lukac

Ledbussen 1, finalist Stadsbyggnadspriset 2020, foto: Bojana Lukac

En hyresfastighet utöver det vanliga där rymd, vacker ljusföring och generösa planlösningar förenas med samtida byggteknik och ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

Ledbussen 1

Typ av projekt: Flerbostadshus, hyresrätter
Byggherre: Kizazi fastigheter AB
Arkitekt: Lena Grimshorn Arkitektbyrå AB
Färdigställt: 2020
Fastighet: Ledbussen 1
Adress: Industrigatan 10 D, Sorgenfri

Juryns motivering

"Ledbussen 1 är en hyresfastighet utöver det vanliga där rymd, vacker ljusföring och generösa planlösningar förenas med samtida byggteknik och ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Volymhanteringen och fasadkompositionen med tegel, höga fönsterpartier och omsorgsfulla detaljer berikar det framväxande Sorgenfri och flirtar med platsens industrihistoria. Ledbussen 1 visar hur ett gott samarbete och en skapandeprocess som har fått ta tid resulterat i en beständig arkitektur som bådar för god förvaltning, trivsel och långvariga hyresgäster."

Senast ändrad: 2020-09-01 15:50