$left
$middle

Vägarbeten

Malmö stad samt andra aktörer behöver varje dag göra åtgärder i stadsmiljön. Över hela vår stad pågår kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor.

Aktuella vägarbeten

Du hittar alla större aktuella vägarbeten i staden som planeras eller pågår på vår samlingssida.

Vi planerar för stora satsningar inom bostadsbyggande, kollektivtrafik och cykelbanor som binder ihop stadens olika delar – med målet att alla ska ha lika tillgång till staden. Målet är att Malmö ska bli ännu lite bättre, tryggare och trivsammare.

Det kan vara allt från att en ny stadsdel växer fram, akuta vattenläckor, ny asfalt ska läggas eller att ett elbolag lägger ut nya ledningar.

Allt detta kan innebära trafikstörningar för dig som rör sig i staden.

Brevutskick till boende i ett område

Är det en omfattande avstängning som påverkar många får även boende i närområdet hem information om hur avstängningen kommer påverka dem.

Tillgänglighet under avstängningstiden

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser och vägarbeten, framförallt för fotgängare och cyklister.

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln om du åker bil.

Andra aktörer som gör ingrepp i stadsmiljön

Förutom Malmö stad finns det andra aktörer som gör arbeten i stadsmiljön som påverkar framkomligheten.

Kontakta oss

sv