$left
$middle

Vägarbeten

Malmö stad samt andra aktörer behöver varje dag göra åtgärder i stadsmiljön. Över hela vår stad pågår kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor.

Vi planerar för stora satsningar inom bostadsbyggande, kollektivtrafik och cykelbanor som binder ihop stadens olika delar – med målet att alla ska ha lika tillgång till staden. Målet är att Malmö ska bli ännu lite bättre, tryggare och trivsammare.

Det kan vara allt från att en ny stadsdel växer fram, akuta vattenläckor, ny asfalt ska läggas eller att ett elbolag lägger ut nya ledningar.

Allt detta kan innebära trafikstörningar för dig som rör sig i staden.

Information om aktuella vägarbeten

Du hittar Malmö stads planerade och pågående arbeten på sidan om aktuella vägarbeten.

Brevutskick till boende i ett område

Är det en omfattande avstängning som påverkar många får även boende i närområdet hem information om hur avstängningen kommer påverka dem.

Tillgänglighet under avstängningstiden

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser och vägarbeten, framförallt för fotgängare och cyklister.

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln om du åker bil.

Andra aktörer som gör ingrepp i stadsmiljön

Förutom Malmö stad finns det andra aktörer som gör arbeten i stadsmiljön som påverkar framkomligheten.

VA Syd

Ansvarar för ingrepp för vattenledningar och avloppsarbeten.

Trafikverket

Ansvarar för infrastrukturen för motorvägar utanför yttre ringvägen samt tågrälls.

Byggföretag

Om det pågår ett byggprojekt, som ett nytt bostadsområde eller kontorsbyggnad, kan det behöva stänga av delar av en väg eller gata så att ingen skadar sig och underlätta för byggtrafiken till platsen.

Då har företaget ansökt om en trafikordningsplan som blivit godkänd av Malmö stad.

sv