CTC-områden

Det finns i nuläget fem lokala områdesteam i staden som utför det operativa CTC-arbetet i området. 2021, när arbetet växlas upp och omfattar hela staden, kommer det finnas fjorton områdesteam.

Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden och utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor. 

Hur det specifika arbetet utförs i respektive område går det att ta del av direkt på vardera områdessida:

Senast ändrad: 2020-07-01 15:08