Område

Bellevuegården och Lorensborg

Hej och välkommen till Bellevuegårdens och Lorensborgs CTC-sida!
Här hittar du information om vad som händer i områdets CTC-arbetet.

Områdesteamet har tagit fram en vision för området som vi arbetar för att uppfylla:

”Bellevuegården och Lorensborg är ett tryggt område som stärker barn och unga genom engagemang, en meningsfull fritid och goda uppväxtvillkor, där alla lyckas. De boende känner stolthet, tillit till varandra och vågar drömma stort”.

 

Senast ändrad: 2020-06-17 10:52