Bunkeflostrand och Vintrie

Hej och välkommen till Bunkeflostrands och Vintries CTC-sida. Här hittar du information om vad som händer i områdets CTC-arbete.

Områdesteamet har tagit fram en vision för området som vi arbetar för att uppfylla:

"Bunkeflostrand och Vintrie är ett tryggt och tillgängligt område som stärker individen genom gränsöverskridande samarbete för tillhörighet och delaktighet i syfte att skapa tro på framtiden och sig själv."

För att läsa mer om det främjande och förebyggande arbete som det så här långt planerats för i området under 2020, se handlingsplanen för Bunkeflostrand och Vintrie.

För att läsa mer om den analys och kartläggning som handlingsplanen grundar sig på, se områdesprofilen för Bunkeflostrand och Vintrie.

Text

Senast ändrad: 2020-08-31 16:45