Område Kirseberg

Hej och välkommen till Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla och Sege industriområde CTC-sida.
Här hittar du information om vad som händer i områdets CTC-arbete.

Områdesteamet har tagit fram en vision för området som vi arbetar för att uppfylla:

"Vårt område är en trygg plats där barn kan leva, leka och lära. En sund samsyn kring varje människas lika värde, bidrar till en framtid med ansvar och engagemang."

För att läsa mer om det främjande och förebyggande arbete som det så här långt planerats för i området under 2020, se handlingsplanen för Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla och Sege industriområde. (pdf, 4.5 MB)

För att läsa mer om den analys och kartläggning som handlingsplanen grundar sig på, se områdesprofilen för Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla och Sege industriområde. (pdf, 6.6 MB)

Senast ändrad: 2020-08-31 16:47