Föreläsning om CTC och Trygg & säker stad 10 december.

Tid: 10 december, kl. 08:30-11:30
Plats: lokal Pelarrummet, stadshuset, August Palms plats 1, Malmö
Föreläsningen är kostnadsfri.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig. Avbokning sker till prevention@malmo.se senast 3 december.

Program

Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad och Samverkansöverenskommelse Malmö - trygg och säker stad

CTC - preventionsarbete för att skapa goda uppväxtvillkor

  • Preventionsarbete, risk- och skyddsfaktorer, effektiva program.
  • Att mobilisera närsamhället för barns positiva utveckling.
  • Hur går det till i praktiken? Om CTC-processen.
  • En inblick i Höjaspelet - en effektiv insats som implementeras i CTC-pilotområdet.
  • Nulägesrapport om implementeringen av CTC i Malmö stad.

Senast ändrad: 2020-04-30 09:27