Höjaspelet - Good Behavior Game i Malmö

Inom ramen för en genomförd CTC-pilot (Communities That Care) har Höjaskolan varit pilotskola för införandet av det internationellt erkända programmet Good Behavior Game.

Höjaskolan, som fått låna sitt namn till Höjaspelet, den svenska versionen av Good Behavior Game, har visat stort prov på mod och goda resultat genom att vara först ut med att testa om detta effektiva program fungerar i den svenska skolmodellen.

Piloten har utvärderats av forskare vid Örebro universitet och visar positivt resultat. Satsningen belönades i oktober med pris för årets offentliga satsning vid Security Award 2017.

Resultat och erfarenheter

När de spelar Höjaspelet är elevernas upplevelse att det blir lugnare i klassrummet och att de kan arbeta mer koncentrerat. 94 % av alla elever som spelar Höjaspelet vill även att andra barn i Malmö ska får lära sig det.

Höjaskolans ledning och personal har, trots personalomsättning, stått fast vid sin övertygelse om att arbeta systematiskt och metodtroget för att förbättra studiemiljön för eleverna.

- För oss är Höjaspelet en metod för att utveckla och förbättra lärarnas förhållningssätt. Vi ser det som ett redskap för att skapa en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever, säger Bo Westerlund, rektor på Höjaskolan.

I utvärderingar framkommer det att:

  • Eleverna tycker om att spela spelet och majoriteten har en önskan om att få spela oftare än tre gånger i veckan. De upplever att de blir bättre på att fokusera på sina arbetsuppgifter eftersom det blir lugn och ro i klassrummet.
  • Lärare upplever att lektionerna blivit mer kvalitativa och att elevernas koncentrationsförmåga och arbetsinsats har ökat. Lärare har också konstaterat att de själva har utvecklat och förbättrat sitt förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. De tycker att Höjaspelet är enkelt att använda som metod för att det är lätt att förklara och förstå.

Så funkar Höjaspelet

Höjaspelet implementeras i tre faser under ett läsår. Varje lärare spelar spelet med klassen tre gånger per vecka. Spelet inleds med att klassen delas in i lag. Inför varje spelomgång introducerar läraren tre regler som kan handla om att fokusera, arbeta tyst och räcka upp handen. Det gäller för deltagarna i laget att hjälpa varandra att följa reglerna samtidigt som de enskilt eller tillsammans arbetar med en tilldelad arbetsuppgift. Alla lag som lyckas vinner.

- I starten spelas Höjaspelet en kort stund (cirka 10 minuter) och efterhand ökas speltiden. Spelet anpassas till elevernas förutsättningar så att alla kan vinna. Vinster kan vara att läraren läser en saga, att spela hänga gubbe, leka dansstop eller liknande aktiviteter som eleverna själva varit med att välja, Therese Blunck, certifierad utbildare och handledare i Höjaspelet.

Inför varje fas får lärarna en utbildning och därefter handledning vid tio tillfällen under genomförandet. Utbildning och handledning ges av certifierade utbildare.

En del av CTC-piloten

I piloten implementeras Höjaspelet på en skolenhet och det omfattar samtliga pedagoger i skolår 1-3 samt lärarna i förskoleklass (totalt 10 lärare). Inför hösten 2017 utbildades ytterligare pedagoger i skolår 4-5.

Höjaspelet är en del av ett större utvecklingsarbete inom preventionsområdet i Malmö, där Malmö stad håller på att implementera styrsystemet Communities That Care (CTC). Implementeringen har föregåtts av en pilot i området Almgården där Höjaspelet är en av insatserna. Spelet, som i originalform heter Good Behavior Game (GBG), matchar de behov som synliggjordes i Almgården och motsvarar de krav på evidens som CTC-arbetet efterfrågar.

Läs mer om Höjaspelet

Senast ändrad: 2021-01-14 10:09