$left
$middle

Vatten i kris

Vatten är viktigare än mat eftersom vi klarar oss längre utan mat än vatten. Om elen försvinner så sinar vattnet i våra kranar. Då är det bra att ha lagrat vatten för krisens första dagar.

Vatten är en viktig fråga för alla och för samhället i stort. Det finns olika typer av vattenkriser. Det kan vara brist på dricksvatten, kokning av dricksvattnet när det finns bakterier i dricksvattnet eller översvämningar i källare eller på tomten. Det går att förbereda sig för sådana situationer.

Om det blir brist på dricksvatten

Om det blir ett längre vattenavbrott så kör VA SYD ut med nödvatten till utvalda platser i Malmö. Du måste själv ta dig till den valda platsen för att kunna hämta hem vattnet. Därför måste du se till att du har rena dunkar och hinkar hemma. Att ha ett litet lager med rent vatten hemma är också klokt. Då riskerar du inte att helt plötsligt stå helt utan. Skulle toaletten sluta fungera, kan man sätta en plastpåse i toaletten om man inte istället vill använda en hink.

Om något har hänt som påverkar vattenleveranserna så informerar VA SYD om detta på sin hemsida.

Efter ett längre vattenavbrott är det viktigt att du låter vattnet rinna en stund innan du använder det. Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa! I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Armbryterskan Heidi Andersson berättar i filmen nedan hur du kan göra för att vatten ska bli fritt från bakterier.

Så blir vattnet drickbart

Kontakta oss

sv