$left
$middle

Så förbereder du dig för kris

Är du beredd? De här sakerna behöver du om någonting oförutsett skulle hända.

Krisberedskapslåda

Samhället vid en kris

Vi bor i ett tryggt och modernt land och därför förväntar vi oss att samhället ska kunna hantera kriser. Men ett modernt land kan vara sårbart. Även om krisberedskapen i Sverige är god är den också beroende av att vi tillsammans tar ansvar. När vi drabbas av en oförutsedd händelse eller en mindre katastrof, måste prioriteringar göras tills samhällsservicen fungerar normalt igen. Så fungerar krisberedskapen i Malmö stad

Ditt ansvar vid en kris

Krisberedskapen i Sverige och i Malmö är beroende av att du kan klara av de första dygnen på egen hand. Då kan samhällets resurser fokusera på att ta hand om de som har störst hjälpbehov. Så kan du förbereda dig för en kris!

Packa en krislåda

För att klara de första dygnen på egen hand är det ett antal saker som du bör ha hemma. Mat, vatten och medicin till exempel. Fundera gärna på om du vet hur du ska hålla dig och din familj varm under en natt utan värme? Vet du hur du kan hålla dig informerad om mobilen är urladdad och du är mitt i ett längre elavbrott?

Förbered dig med

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, samt vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. När VMA-signalen ljuder bör du gå in, stänga fönster och dörrar och lyssna på lokalradion för information. Så här fungerar VMA