$left
$middle

Viktiga telefonnummer

Telefonnummer kan vara bra att ha nedskrivna vid begränsad tillgång till internet och mobilens kontaktbok.

Viktiga telefonlistan

  • 112 SOS Alarm
  • 113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser
  • 114 14 Polisanmälan (inte larm)
  • 1177 Sjukvårdsupplysningen
  • 040-341000 Malmö stads växel
  • Familj och vänner