Krisberedskap och säkerhet

Malmö stad kan på en mängd sätt kan drabbas av svårförutsägbara händelser. Kris- och säkerhetarbete handlar om att skapa en organisation som har planer för att hantera olika typer av kriser.

Malmö stads krisberedskap

När kris inträffar i staden så kan den påverka  kommunens service. Om krisen blir riktigt allvarlig kan en anpassad organisation träda i kraft.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Information om VMA på flera språk.

Så förbereder du dig för kris

Sverige och Malmö stad har en genomtänkt krisberedskap. Har du?

Samordning av trygghet och säkerhet

Så samordnas Malmö stads arbete kring trygghet och säkerhet.

Intern säkerhet

Målet är en robust organisation. Alla förvaltningar har ett ansvar och stadskontoret samordnar.

Malmö områdesundersökningar (MOMS)

Malmö universitet gör regelbundet en fördjupad trygghetsundersökning. 

Senast ändrad: 2020-03-30 10:45