Stödlinjer för unga

Här nedan hittar du som ung kontaktuppgifter till olika organisationer och verksamheter som kan vara bra att kunna komma i kontakt med.

BRIS

Du som är 18 år eller yngre kan kontakta BRIS för att prata om vad som helst. Du kan ringa, mejla eller chatta. De som svarar är kuratorer. Det kostar inget att ringa dit.

 • Telefon: 116 111

Brottsofferjouren - unga brottsoffer

Brottsofferjouren hjälper dig om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller har någon i din närhet som utsatts för ett brott. De kan till exempel ge stöd, råd och information. Brottet behöver inte vara anmält. Det kostar inget att ringa dit och du kan vara anonym. Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12-25 år.

 • Telefon: 0200-21 20 19

Första linjen

Våra Första linjen-mottagningar vänder sig till dig som är mellan 6 och 18 år och dig som är förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Vi erbjuder hjälp i ett tidigt skede.

Telefonrådgivning (En väg in)

En väg in är vår telefonrådgivning för barn och unga 0–18 år med psykisk ohälsa i Skåne. Du kan ringa oss om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.

Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Öppettider: Måndag-fredag 08:00 - 16:30

 • Telefon: 020-51 20 20

Hjälplinjen

Till Hjälplinjen kan du ringa anonymt och få stöd om du mår dåligt eller är i en jobbig situation. Du kan också ringa om du är orolig för någon annan. De som svarar är utbildade att ge psykologisk hjälp.

 • Telefon: 0771-22 00 60

Rädda Barnens stödlinje

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Ring Rädda Barnens stödlinje!

Öppettider: Alla dagar 15:00 - 18:00 (även på helger)

 • Telefon 0200-77 88 20

RFSL:s brottsofferjour för hbtq-personer

Du kan kontakta RFSL:s brottsofferjour och få stöd om du har blivit utsatt för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott. Jouren är till för hbtq-personer men även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna att höra av sig. Samtalen är gratis och du kan vara anonym.

 • Telefon: 020-34 13 16

Kriscentrum - Barn och ungdomar

Kriscentrum ger stöd till barn och ungdomar som utsatts för misshandel och övergrepp. Även föräldrar får hjälp.

Kriscentrum hjälper barn och ungdomar som har varit utsatta för miss- handel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom riskbedömning och behandling för unga sexual förövare. Även föräldrarna erbjuds krissamtal och behandling.

 • Tel: 040-34 40 64
 • Telefontider: Vardagar 08.00–16.30

Kriscentrum - Hedersvåld

Kriscentrum Malmö har ett boende för flickor och unga kvinnor i åldern 16–22 år, som är utsatta för hedersrelaterat våld och behöver skydd.

Vem bestämmer över ditt liv? Får du själv välja fritidsaktiviteter, vänner eller partner? Kontrolleras eller begränsas du av din familj? Blir du hotad eller slagen? Vad händer om du går din egen väg?

Hos oss på Kriscentrum Boende Heder finns ALLTID någon att prata med.

 • Telefon. 0768-91 67 19

Resursteam Heder

Resursteam Heder är till för dig upp till 25 år, tjej, kille och/eller HBTQ-ungdom, som lever med kontroll, press och/eller hot på grund av heder. Vi kan också vara ett stöd för dig som yrkesverksam i dina samtal och kan hjälpa till med rådgivning, metodstöd och säkerhets- och riskbedömningar.

Öppettider

Måndag-fredag klockan 08.30–16.00.
Kvällar och helger erbjuds samtal, rådgivning och stöd per telefon.

Självmordslinjen Mind

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Du som har tankar på att ta ditt liv eller som har någon närstående som gör det kan ringa, chatta anonymt eller ställa frågor via mejl. Samtalen till Självmordslinjen är gratis, utöver din telefonoperatörs öppningsavgift (en markering).

 • Telefon: 90 101

Socialarbetare för ungdomar

Kanske behöver du som ung någon vuxen att prata med? Det kan gälla till exempel skolan, framtidsdrömmar, kärlek, hur du har det hemma, utanförskap, brott eller oro. Vi kan träffas upp ute eller boka in tid.

Öppettider

Tisdag-torsdag 13.30-14.30
Fredag-lördag 14.30-01.00

 • Telefon: 070-600 35 36
 • E-post: socialarbetare@malmo.se

Evonhuset (tidigare KST – Kompetenscentrum för sexuella tjänster)

Du kan kontakta Evonhuset om du säljer eller köper sex via nätet eller IRL, eller om du är orolig för någon i din närhet som gör det. Du kan ringa, chatta eller mejla anonymt, och det kostar inget. Du kan även få personligt stöd. Evonhuset är en del av Malmö stad. Liknande verksamhet finns även i Stockholm och Göteborg där du kan få personligt stöd. De kallas för Mikamottagningar.

 • Telefon: 020-35 40 40
 • E-post: evonhuset@malmo.se

Barn- och ungdomslinjen, IVO

Barn- och ungdomslinjen är till för dig som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem. Du kan använda Barn- och ungdomslinjen om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om något som inte funkar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt.

 • Telefon: 020-120 06 06

Barnombudsmannen (BO)

BO har en telefonlinje för dig som är under 18 år. Här får du reda på vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen och hur du kan få hjälp. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.

 • Telefon: 020-23 10 10

Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk och fri - Riksföreningen mot ätstörningar har en närståendelinje dit du som är närstående till någon som har en ätstörning kan ringa. Du får prata med någon som har egen erfarenhet av att vara närstående till någon med en ätstörning. Samtalet är gratis och du får vara anonym.

 • Telefon: 0200–125 085

Ungdomsmottagningar

Den som har frågor kring sin sexualitet eller sin sexuella hälsa kan vända sig till en av Region Skånes ungdomsmottagningar eller en sjukvårdsmottagning. Det finns också frivilligorganisa-
tioner som arbetar med information, råd och stöd.

Till ungdomsmottagningarna kan du vända dig fram tills du är 23 år.

 • Lönnen, Baltzargatan 20, 2: a våningen, 214 34 Malmö 040-623 95 30
 • Rooseum, Gasverksgatan 20, 211 29 Malmö 040-623 95 40
 • Triangeln, Holmgatan 4, 211 45 Malmö 040-623 95 50

Centrum för sexuell hälsa − för alla åldrar

Claesgatan 7 plan 3, telefon: 040-33 17 47

Senast ändrad: 2019-04-05 17:34